آموزش ثبت هزینه ها در نرم افزار حسابداری لیمو
آموزش نرم افزار لیمو

آموزش ثبت هزینه ها در نرم افزار حسابداری لیمو

در این مطلب ، آموزش ثبت هزینه ها در نرم افزار حسابداری لیمو را برای شما توضیح می دهیم . هر کسب و کاری دارای هزینه های بخصوص خود می باشد که شما می توانید با استفاده از این قسمت آنها را در سیستم لحاظ کنید. برای توضیحات بیشتر و آموزش کامل ثبت هزینه در ادامه مطلب با همراه باشید.

آموزش ثبت هزینه ها در نرم افزار حسابداری لیمو

مدیریت هزینه ها

با استفاده از قسمت هزینه ها می توانید هزینه های کسب و کار خود را به طور دقیق مدیریت کنید و با توجه به گزارشاتی که از این قسمت دریافت می کنید بودجه بندی مناسبی برای آینده کسب و کار خود داشته باشید.

در تصویر زیر لیستی از هزینه های یک فروشگاه را به عنوان نمونه مشاهده می کنید:

لیست هزینه ها


قسمت هزینه ها شامل چند بخش مختلف می باشد که به ترتیب آنها را معرفی و نحوه کارکرد آنها را توضیح خواهیم داد :


1 ـ لیست هزینه ها : تشکیل شده از فهرست هزینه های که تا به حال برای کسب و کارتان انجام داده اید ، این لیست با توجه به نوع هزینه ، تاریخ ثبت هزینه  و با توجه به کاربری که آن را ثبت کرده است ، مجزا شده است. جمع کل مبلغ هزینه هایی که تا کنون کرده اید را می توانید در پایین ستون مبلغ مشاهده کنید.

2 ـ  ثبت هزینه جدید : برای ثبت هزینه های خود از این بخش استفاده کنید.در کادر اول عنوان هزینه ، در کادر دوم مبلغ به تومان ، در کادر سوم تاریخ و در نهایت در کادر چهارم نوع هزینه را مشخص کنید.

3 ـ  لیست نوع هزینه : در این قسمت می توانید نوع هزینه های که تاکنون داشته اید و تعدادی که هر نوع از هزینه برای شما داشته است مشاهده کنید.و همچنین مشخص می شود که کدام نوع از هزینه ها برای شما هزینه بیشتری داشته است و کدام نوع از هزینه برای شما هزینه کمتری داشته است.

4 ـ ثبت نوع جدید : برای هر دسته از هزینه ها یک نوع بخصوص تعریف کنید. به عنوان مثال : هزینه های قبض های خدماتی از قبیل آب برق و گاز در یک دسته و نوع بخصوص از هزینه ها قرار می گیرند.

5 ـ گزارش گیری : بخش هزینه ها دارای یک بخش گزارش گیری بصورت نموداری مختص به خود است که با توجه به گزارشات خوب و مفیدی که از این بخش حاصل می شود ،  می توانید با آن تمامی فعالیت های خود را در بخش هزینه ها مدیریت کنید.

مثال : کدام نوع از هزینه بیشترین بازه را به خود اختصاص داده است 

مثال : در بازه زمانی 1397/06/12 الی 1397/07/12 چقدر هزینه در کسب و کارمان داشته ایم