آشنایی با قسمت مشتریان

مشتریان متشکل می شود از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که در تعامل و خرید و فروش با آنها هستید. بخش مشتریان را می توانید در داشبورد و همچنین منوی اصلی نرم افزار مشاهده کنید. با استفاده از این بخش می توانید اطلاعات کامل مشتریان خود را اعم از اطلاعات فردی و آدرس ، شماره تماس و .... به ثبت برسانید و در هنگام ثبت خرید و فروش از آنها استفاده کنید .

آشنایی با قسمت مشتریان

راهنمای ثبت و مدیریت مشتریان

مشتریان متشکل می شود از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که در تعامل و خرید و فروش با آنها هستید. بخش مشتریان را می توانید در داشبورد و همچنین منوی اصلی نرم افزار مشاهده کنید.


با استفاده از این بخش می توانید اطلاعات کامل مشتریان خود را اعم از اطلاعات فردی و آدرس ، شماره تماس و .... به ثبت برسانید و در هنگام ثبت خرید و فروش از آنها استفاده کنید . با تعریف هر مشتری در بخش گزارش گیری (که در ادامه آن را برای شما توضیح خواهیم داد) می توانید مشخص کنید که هر کدام چه میزان از شما خرید کرده اند و یا چه میزان به شما فروش داشته اند و امکانات بسیار جالب دیگر که در همان بخش برای شما توضیح خواهیم داد.

  • بخش مشتریان از دو بخش اساسی تشکیل شده است :

1 ـ مدیریت مشتریان :در این بخش مشتریانی که در نرم افزار تعریف کرده اید به صورت لیست قابل رویت می باشند. با کلیک بر روی جستجوی پیشرفته به جستجوی شخص مورد نظر خود بپردازید.

این سرچ می تواند بر اساس نام ، نام خانوادگی ، خریدار ، فروشنده در تاریخ معین انجام گیرد.

در سمت چپ نام هر هشتری سه دکمه "ویرایش" "جزئیات" " حذف" وجود دارد که با انتخاب آنها می توانید جزئیات آن مشتری را بازبینی کنید ،اطلاعات آن مشتری را ویرایش کنید و یا آن را کامل حذف کنید.

2 ـ ایجاد مشتری جدید :


در این قسمت می توانید مشتریان خود را با جزئیات و به صورت جداگانه به ثبت برسانید.

*حتما به نوع مشتری اعم از "خریدار" یا "فروشنده" و یا "فروشنده و خریدار" دقت کنید.