آشنایی با قسمت ثبت فاکتور خرید
آموزش نرم افزار لیمو ، نرم افزار حسابداری لیمو

آشنایی با قسمت ثبت فاکتور خرید

بعد از ثبت محصولات و مشتریان خود ، می توانید به راحتی خرید های خود را در نرم افزار حسابداری لیمو ثبت کنید، در این مطلب به شما آموزش می دهیم فاکتور های خرید خود را در سامانه ثبت کنید و بر روی آنها مدیریت کامل داشته باشید.

آشنایی با قسمت ثبت فاکتور خرید

آشنایی با قسمت ثبت فاکتور خرید

از قسمت "ثبت فاکتور خرید" خرید های خود را به راحتی و به صورت جداگانه ثبت کنید ، ابتدا فروشنده طرف حساب خود را در قسمت "انتخاب فروشنده" مشخص کنید و سپس در قسمت "ثبت در فاکتور" محصولات و خدمات خریداری شده خود را ثبت کنید.

ثبت فاکتور خرید


  • با کلیک در کادر انتخاب فروشنده لیست مشتریان خود (از نوع فروشنده ، خریدار فروشنده) را می توانید مشاهده کنید و به انتخاب فرد موردنظر خود بپردازید.

ثبت فاکتور خرید


نکته : در هر فاکتور بخصوص فقط یک مشتری را می توانید لحاظ کنید.

  • با کلیک در کادر ثبت محصول می توانید محصولات مورد نظر خود را مشاهده و به هر تعداد که بخواهید در فاکتور موردنظر انتخاب کنید.

ثبت فاکتور خرید


  • در قسمت "فاکتور خرید" می توانید محصولاتی که انتخاب کرده اید را مشاهده و ویرایش یا حذف کنید.
  • در آخر هم می توانید قیمت محصولات خریداری شده را با توجه به مبلغ پرداختی و در صورت وجود تخفیف مشخص کنید . اگر در خرید انجام شده از چک یا چک هایی نیز استفاده شده با استفاده از گزینه "استفاده از چک؟" می توانید آن را لحاظ کنید.