گزارش گیری از خرید و فروش
آموزش نرم افزار لیمو

گزارش گیری از خرید و فروش

در این مطلب با نحوه گزارش گیری در نرم افزار حسابداری لیمو آشنا می شویم. گزارش گیری یکی از بخش های مهم در هر نرم افزار حسابداری می باشد و با توجه به گزارشاتی که بدست می آید می توانیم تصمیمات بهتری در راهبرد اهداف و پیشرفت کسب و کارمان اتخاذ کنیم.

گزارش گیری از خرید و فروش

آشنایی با قسمت گزارش گیری

یه گزارش خوب از مجموعه فعالیت های انجام شده در هر کسب و کار این قدرت را به شما می دهد که نقاط ضعف و قوت خود را بهتر بشناسید ، از چه محصولی بیشتر سود داشته اید ، کدام مشتریان از شما بیشتر خرید کرده اند ، در چه فواصل زمانی فروش زیاد و چه زمانی فروش کم بوده است و بسیاری امکانات دیگر که در بخش گزارش گیری تعبیه شده است. این گزارشات را می توانید به صورت تفصیلی و نموداری مشاهده و بررسی کنید.

گزارش گیری از خرید و فروش


گزارش گیری از خرید و فروشاین قسمت را می توانید در داشبورد و همچنین در منوی سمت راست برنامه آخرین گزینه از سیستم خرید و فروش مشاهده و انتخاب کنید.


امکانات بخش گزارش گیری

با قسمت ها و امکانات مختلف بخش گزارش گیری آشنا شوید و از آنها استفاده کاربردی داشته باشید ، با تغییر محتوای هر بخش گزارش متفاوتی دریافت می کنید ، در ادامه قسمت های مختلف این بخش را همراه با تصویر و به صورت جداگانه برای شما توضیح می دهیم ، با ما هراه باشید.

گزارش گیری از خرید و فروش


1 ـ نوع گزارش خود را مشخص کنید : گزارش می تواند بر اساس تعداد فاکتورهای خرید و فروش ، بر اساس مبلغ فاکتورهای خرید و فروش ، بر اساس تخفیف در خرید و فروش و یا بر اساس هزینه ، سود فروش ، سود ناخالص باشد.

2 ـ بازه زمانی گزارش را مشخص کنید : می توانید مشخص کنید گزارشی که جستجو می شود بر اساس بازه زمانی روزانه ، ماهانه ، سالانه باشد

3 ـ وضعیف فاکتور خود را مشخص کنید : در این قسمت می توانید گزارش خود را بر اساس فاکتورهای برگشت داده شده و فاکتورهای برگشت داده نشده تفکیک و مشاهده کنید.

4 ـ طرف حساب خود را مشخص کنید : با انجام این کار مشخص می شود که از یک مشتری بخصوص چقدر خرید یا فروش داشته اید و یا چقدر تخفیف به یک مشتری تخفیف داده اید و خیلی امکانات دیگرکه با ان می توانید مشتریان خود را به خوبی بررسی کنید.

5 ـ کاربر خود را مشخص کنید : در این قسمت می توانید مشخص کنید که هریک از کاربر های شما در سیستم لیمو چه میزان ثبت فاکتور و چه مقدار فعالیت برای کسب و کار شما داشته اند.

6 ـ گزارش گیری در بازه زمانی خاص : همانطور که در تصویر مشخص است می توانید این جستجو را در بازه ی تاریخی خاصی انجام دهید. در کادر اول تاریخ شروع جستجو و در کادر دوم تاریخ پایان جستجو رو مشخص کنید .